O Nas

 

Eucharystyczny Ruch Młodych jest ruchem eklezjalnym, gromadzącym w parafiach dzieci i młodych, którzy razem przeżywają Ewangelię z Jezusem chcą budować nowy świat. Do naszej wspólnoty przyjmowane są dzieci po Pierwszej Komunii Świętej , a wyjątkowo podczas jej przygotowania. Program ERM-u jest doskonałym pogłębieniem przygotowania dziecka do pełnego udziału we Mszy Świętej. Dzięki zaangażowaniu moderatorów, kapłanów,sióstr zakonnych i animatorów są organizowane Diecezjalne Dni Wspólnoty , Ogólnopolskie dziecięce Dni Wspólnoty oraz Gimnazjalne Dni Wspólnoty oraz Krajowe Spotkania Animatorów. Chodzi o to, aby pogłębić więź między wspólnotami rozsianymi po całym kraju jak i świecie.

Bardzo  cieszymy się,  że w naszej parafii od 2003 roku istnieje Eucharystyczny Ruch Młodych.