Cele ERM-u

2010-07-23 09:42


CELEM ERM-U JEST;

- wdrażać dzieci do czynnego udziału we Mszy św. oraz innych form kultu Eucharystii;
- ukazać Jezusa Eucharystycznego jako Przyjaciela;
 
- rozbudzić w dziecku pragnienie modlitwy i nauczyć różnych jej form;
- rozwijać postawy eucharystyczne: współofiarowanie , postawę wobec Słowa Bożego, postawę jedności i miłości oraz wdzięczności; - uczyć dzieci systematycznej pracy nad sobą;
- pogłębiać więź dzieci z Kościołem i zaprawiać do apostolstwa.